Category: blog

While sitting here at another airport, my mind is singularly focused on the first bowl of pho that I will consume when I arrive in one of my favorite cities in the world, Hanoi. If I close my eyes and ignore the man who is snoring loudly next to me and the child who is…

Tiệc Teabreak – tiệc trà trong các sự kiện hội thảo, hội nghị, khóa học hoặc họp báo, chắc chắn sẽ không thể thiếu ở giờ giải lao(breaktime). Đây là thời điểm trao đổi và giao lưu, làm quen giữa các khách mời. Tổ chức tiệc tea break (tiệc trà giữa giờ) đã không phải là điều…